logo
Introductie
Algemene Informatie
Geschiedenis
Leden
Bestuur
Lidmaatschap
Bustochten
Clubwandelingen
Overig
Wandelingen Jo-Ne
Wandelingen in regio
Wandellinks
Wandelervaringen
In de kijker
Statistiek website
Gastenboek
Contact
Computerhulp
Sitemap
LAATSTE NIEUWS


Bezoekers vanaf maart 2008

Op de volgende bladzijden treft u Algemene Informatie aan voor alle wandelaars die geïnteresseerd zijn in onze club.


Het onderdeel Geschiedenis behandelt het ontstaan van onze wandelclub.  Leo Jehae, voorzitter van de wandelclub was er bij vanaf het begin.  Hier vindt u zijn verhaal.

Het onderdeel Leden presenteert een overzicht van ons huidige ledenbestand naar woonplaats uit de regio en geeft tevens de samenstelling weer.

Het onderdeel Bestuur stelt het huidige bestuur van de club aan u voor met het takenpakket.

Het onderdeel Lidmaatschap informeert u hoe u lid kunt worden van de wandelclub.  Ook kunt u er een informatieformulier vinden om hierover vragen te stellen aan onze secretaris Paul Wijenberg.

In het onderdeel Bustochten wordt voor leden van onze wandelclub in het kort aangegeven welke bustochten we ondernemen, wat de eigen bijdrage bij deelname is, hoe men zich kan aanmelden en onder welke voorwaarden. Niet-leden kunnen bij uitzondering ook mee als er nog vrije plaatsen in de bus zijn.

Het onderdeel Clubwandeling geeft impressies weer van de clubwandeling die een keer per jaar wordt georganiseerd voor de eigen leden van Wandelclub Jo-Ne.

Het onderdeel Overig behandelt enkele overige belangrijke aandachtspunten voor onze leden.


Top
Wandelclub Jo-Ne Vijlen  | Secretariaat: 06-38593533