logo
Introductie
Algemene Informatie
Geschiedenis
Leden
Bestuur
Lidmaatschap
Informatieformulier
Bustochten
Clubwandelingen
Overig
Wandelingen Jo-Ne
Wandelingen in regio
Wandellinks
Wandelervaringen
In de kijker
Statistiek website
Gastenboek
Contact
Computerhulp
Sitemap
LAATSTE NIEUWS


Bezoekers vanaf maart 2008

Lidmaatschap en Contributie:

 

Lid worden van wandelclub Jo-Ne Vijlen :

 

Om lid te worden van de vereniging is het wenselijk dat men :

 

1)   Graag wil wandelen en de wandelsport hierdoor probeert te promoten.

2)   Vriendelijkheid uitstralen bij alle wandel-evenementen.

3)   Bereid zijn om (indien mogelijk) tijdens de eigen tochten aanwezig te zijn om te
      wandelen of mee te helpen met de organisatie.

4)   De contributie betalen bij aanmelding. Elk jaar daaropvolgend vóór 15 januari.

 

De aanmelding dient te geschieden bij het secretariaat onder vermelding van naam,
voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats, evt. telefoonnummer.

De contributie bedraagt € 7,50 per persoon per jaar, voor jeugdleden t/m 20 jaar € 2,00 en kan worden gestort op Rabo-bankrekeningnummer 15 56 96 084 ten name van Wandelclub Vijlen.

Voor betalingen vanuit het buitenland:
IBAN: NL07RABO0155696084
BIC: RABONL2U

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te geschieden vóór 15 oktober van het lopend jaar.

 

Top
Wandelclub Jo-Ne Vijlen  | Secretariaat: 06-38593533