logo
Introductie
Algemene Informatie
Wandelingen Jo-Ne
Wandelingen in regio
Wandellinks
Wandelervaringen
In de kijker
Jaarvergadering 2014
Ledenvergadering
Radio-uitzending
TV-opname
Jaarvergadering 2009
GPS-cursus
Jubileum  wandelclub
Familietocht 2015
Ledendag GaiaZOO
Statistiek website
Gastenboek
Contact
Computerhulp
Sitemap
LAATSTE NIEUWS


Bezoekers vanaf maart 2008

Jaarvergadering Wandelclub Jo-Ne Vijlen d.d. 23 maart 2009.

 

Op maandag, 23 maart j.l. hield Wandelclub Jo-Ne Vijlen haar jaarvergadering.

Naast de gebruikelijke agendapunten was er veel ruimte ingebouwd voor de Limburgse gezelligheid zoals o.a. een soort loterij waarbij

iedereen wel een prijsje (waaronder zelfgemaakte) kon winnen.

De overleden leden van de wandelclub werden tijdens deze vergadering ook niet vergeten, iets dat in ieder geval op mij diepe indruk

heeft gemaakt.

 

 

Leo Jehae die deze vergadering als vanouds met veel humor leidde, een persoonlijke noot had voor bijna iedereen die hij -namens de wandelclub- bedankte voor zijn/haar inzet gedurende het afgelopen jaar, werd deze keer samen met zijn echtgenote Annie ook in het zonnetje gezet. Als mede-oprichter van onze wandelclub en tevens ook 25 jaar voorzitter heeft hij dit dan ook dik verdiend.

Frits Boot, medebestuurder van Jo-Ne hield een flitsende feest-speech waarna Leo en Annie, namens de gehele wandelclub, een

cadeau en bloemen werd overhandigd.

 

   

Druk op de film start, druk op de film stopt

 
 

Druk op ► de film start, druk op ■ de film stopt

 

   

Druk op ► de film start, druk op ■ de film stopt

 
 

Druk op ► de film start, druk op ■ de film stopt


Impressies van deze gezellige vergadering die precies (inclusief natje en droogje!) 2½ uur duurde, treft u in bovenstaande videofilmpjes

en bijgaande foto’s aan.  

 

 

Verslag, video en foto’s: Jo Wetzelaer

 

Vervolg foto’s zie:  Foto’s Jaarvergadering

 

Ingezonden reacties op het verslag en de foto's

 

 

Verder
Top
Wandelclub Jo-Ne Vijlen  | Secretariaat: 06-38593533