logo
Introductie
Algemene Informatie
Wandelingen Jo-Ne
Wandelingen in regio
Wandellinks
Wandelervaringen
In de kijker
Jaarvergadering 2014
Ledenvergadering
Radio-uitzending
TV-opname
Jaarvergadering 2009
GPS-cursus
Jubileum  wandelclub
Familietocht 2015
Ledendag GaiaZOO
Statistiek website
Gastenboek
Contact
Computerhulp
Sitemap
LAATSTE NIEUWS


Bezoekers vanaf maart 2008

Huldiging wandelclub Jo-Ne Vijlen tijdens bondsvergadering VVRS d.d. 07 maart 2009

 

 

Onze wandelclub die dit jaar 25 jaar bestaat, werd op 7 maart j.l. te Lommel tijdens de algemene vergadering van onze wandelbond V.V.R.S. vereerd met een mooi beeld van twee wandelaars uitgehouwen in mergel.

Onze voorzitter Leo werd geëerd voor zijn tomeloze inzet in al die 25 jaar als voorzitter.

Hem werd hiervoor het insigne van de gouden palm opgespeld door de voorzitter van de Vrije Vlaamse Recreatiesporten dhr. Leopold Thijs, onder luid applaus van alle aanwezigen.

Leo sprak zijn dankwoord uit aan de Raad van Bestuur en alle aanwezigen voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

 

 

Foto's van deze huldiging

 

Ingezonden reacties n.a.v. bovenstaand bericht

 

 

 

 

 

Verder
Top
Wandelclub Jo-Ne Vijlen  | Secretariaat: 06-38593533