logo
Introductie
Algemene Informatie
Wandelingen Jo-Ne
Wandelingen in regio
Wandellinks
Wandelervaringen
In de kijker
Jaarvergadering 2014
Ledenvergadering
Radio-uitzending
TV-opname
Jaarvergadering 2009
GPS-cursus
Jubileum  wandelclub
Familietocht 2015
Ledendag GaiaZOO
Statistiek website
Gastenboek
Contact
Computerhulp
Sitemap
LAATSTE NIEUWS


Bezoekers vanaf maart 2008

Ledenvergadering op maandag 12 november 2012.

 

 

Op onze jaarlijkse ledenvergadering, waarvan het grootste deel bestond uit het plannen van de komende winterwandeling, werd ook stil gestaan bij het feit, dat onze oud-voorzitter Leo Jehae, ontelbare jaren zijn energie in onze club Jo-Ne gestoken heeft.

 

   
     

Onder zijn bezielende leiding is onze club vele jaren door dik en dun, door verdriet en vreugd, door zweet en tranen, geworden wat zij nu is. We zijn hem ontzettend dankbaar, dat hij deze taak op zijn brede schouders gedragen heeft.

 

 

Breed in de zin van; opofferend, organiserend, pratend, verbindend, leidend, lachend en altijd enthousiast. We zullen dat allemaal missen, al zijn we ook weer blij, dat onze Frits Boot die “baan” op zich genomen heeft en in korte tijd heeft laten zien, dat hij veel van die eigenschappen al in huis heeft. In komende tijd zal hij als interim voorzitter onze club gaan leiden, totdat in 2013, op de jaarlijkse vergadering, hij definitief gekozen kan worden.

 

   
     

Als blijk van waardering ontving Leo een plaquette met de vermelding van zijn staat van dienst. De verschillende taken, die op de komende winterwandeling nodig zijn, werden vlot verdeeld. Na een laatste dronk vertrok iedereen voldaan naar huis, wetende, dat de club in goede handen is. 

 

We danken iedereen voor zijn inzet en komst naar de vergadering.

 

Het bestuur.

Verder
Top
Wandelclub Jo-Ne Vijlen  | Secretariaat: 06-38593533